ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนมกราคม 2560

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

●  ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

        * วันที่ ๙-๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐ รับสมัครสอบ Pre ม.๑

        * วันอาทิตย์ที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๐ สอบ Pre ม.๑

 ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

        * ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นสามารถขอรับใบเสร็จเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ โดยนำใบ Pay In ที่นักเรียนชำระเงินแล้วมาแลกรับใบเสร็จที่ห้องงบประมาณ

●        * การเปิดให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ ๒ ระบบธนาคารจะเปิดให้ชำระอีกครั้งในวันที่ ๒๐ มกราคม – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยติดต่อขอรับใบชำระเงินใหม่ที่ห้องงบประมาณ

●        * เงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ทางกรมบัญชีกลางจะตั้งให้ ภาษีจะหักตามอัตราเงินเดือนทุกคน

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

          * กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ จะนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3, 4/4, 5/2, 6/2 ทำกิจกรรม “English Camp” ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง ในวันที่ 5-7 มกราคม 2560

* ยินดีต้อนรับ นางสาวเพชรรัตน์  เจนถาวร นักเรียนทุนเต็มจำนวนในโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส (AFS) กลับจากประเทศอาร์เจนตินา ณ วันที่ 13 มกราคม 2560

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

&โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม Sci-Maths Junior Camp V ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อมรพันธ์วิลล่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

&โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทย์-คณิต จำนวน ๒ ห้อง และ ระดับชั้นม.๔ ห้องเรียนพิเศษ ( STEM Classroom) จำนวน ๑ ห้อง ติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่ งานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ครูธงชัย สุเมธพิพัธน์

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ร่วมกิจกรรมครูวิชาการ “ตามรอยพ่อ  สืบสานปณิธานงานครู” เพื่อแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายชื่อผู้แข่งขัน

๑. นางสาว ญาดาวดี  ใจประสพ  ชั้น ม. ๕/๓   ๒. นาย คุณากร  เข็มท้าว          ชั้น ม. ๕/๓

๓. นาย ธนาธิป  สายจำปา         ชั้น ม. ๖/๗       ๔. นางสาวภคมน  ลิ้มสุวรรณ      ชั้น ม. ๖/๕

๕. นางสาว ชนิกานต์  เขียนอยู่    ชั้น ม. ๖/๓       ๖. นางสาว บัณฑิตา  จิตบรรเจิด  ชั้น ม. ๖/๓

ครูผู้ฝึกซ้อม

นาย ศิริชัย ญาณปัญญา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

·       ครูณัฐพล  อินแพง ได้ลาออกจากราชการเพื่อไปศึกษาพระธรรมวินัย ตั้งแต่วันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๙

·       ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุรับราชการใหม่ ๒ ท่าน คือ

     ๑. น.ส.จุรีมาศ  ผดุงรัตน์     ๒.น.ส.ภัสราภรณ์  ไทยอัฐวิถี

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา

·       โรงเรียนศึกษานารีวิทยาส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลลีก สพม.๑ “Tokio-Chappyกรุงธนบุรีฟุตซอลลีก” รุ่น ๑๗ ปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กำหนดการแข่งขันระหว่าง ๒ มกราคม-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode