ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศ******* ประกาศผลสอบล่าสุดโครงการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ปีการศึกษา 2560

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากการประกาศครั้งที่แล้วเกิดความผิดพลาดขออภัยเป็นอย่างสูง

ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง ประกาศผลสอบโครงการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ปีการศึกษา 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนทดสอบโครงการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมสอบ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 และได้ด าเนินการสอบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีผลสอบยอดเยี่ยม ประเภทห้องเรียนปกติ(ได้สิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode