ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนมกราคม 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       การทดสอบ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

-          รับสมัคร 8-12 มกราคม 2561

-          สอบ 21 มกราคม 2561

-          ประกาศผลสอบ 29 มกราคม 2561

หลักฐานการสมัคร

-          ใบสมัครทดสอบ Pre ม.1           - เงินค่าสมัคร 100 บาท

-          รูปถ่าย ขนาด 1.5x 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 5 ม.ค. 61           กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ (ระดับชั้น ม.3)

วันที่ 12 ม.ค. 61          กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ,กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ (ระดับชั้น ม.4)

วันที่ 14 ม.ค. 61           กิจกรรมสานสัมพันธ์พบกันเพื่อลูก

- ระดับชั้น ม.1 (ภาคเช้า)

- ระดับชั้น ม.2-ม.3 (ภาคบ่าย)

วันที่ 15 ม.ค. 61          กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

วันที่ 19 ม.ค. 61          กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ (ระดับชั้น ม.5)

วันที่ 20 ม.ค. 61          กิจกรรมสานสัมพันธ์พบกันเพื่อลูก

- ระดับชั้น ม.4 (ภาคเช้า)

- ระดับชั้น ม.5-ม.6 (ภาคบ่าย)

วันที่ 26 ม.ค. 61           กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ (ระดับชั้น ม.6)

วันที่ 28 ม.ค. 61           กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

·       โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใน

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด ทรุดโทรม โดยจะทำการปรับปรุงพื้นที่ดังนี้

1.       พื้นที่ระหว่างอาหาร 1 กับอาคาร 4

2.       พื้นห้องอาคาร 4 จำนวน 14 ห้อง

3.       พื้นห้องอาคาร 1 จำนวน 7 ห้อง

โดยจะเริ่มงานวันที่ 8 มกราคม - 8 มีนาคม 2561

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

·       นำนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก วันที่ ๓ – ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหัวข้อ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

๑. ด.ญ.ปิยมาภรณ์  จันทมณี       ม.๓/๔

          ๒. ด.ญ.วรัญญา  ถิ่นก้อง            ม.๒/๘

โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ ครูอรจิรา  วงศ์ศิริ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ๑. น.ส.ญาดาวดี  ใจประสพ        ม.๖/๓

          ๒. น.ส.ณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์    ม.๖/๓

โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ ครูศิริชัย  ญาณปัญญา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

·      ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 ณ ร.ร.สรุศักดิ์มนตรี

# ระดับ ม.ต้น ด.ช. ธนเกียรติ น้อยเหนื่อย 3/4 ด.ญ. ธนพร จิตรจำลอง 3/4 ด.ญ. พิชญธิดา

เดชะกุลกำจร 3/1 ครูผู้คุมและฝึกซ้อม ครูภัทริฐา ขาวงาม ผล ได้เข้าร่วม

# ระดับ ม.ปลาย นายธนทัต เดชะกุลกำจร 6/1 นางสาวณัชชา วิชชิตนันทกุล 6/3

           ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ครูชวลิตร จันทรเนตร

       ผลการแข่งขัน นายธนทัต เดชะกุลกำจร 6/1 ติด 1 ใน 50 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

·       กลุ่มสาระสังคมฯ ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่

          กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ 2 ท่าน เข้าสู่ครอบครัวสังคมศึกษา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้แก่

1.  นายเยี่ยมพล  พลเยี่ยม                  2. นายปรัชญ์     สร้อยพูล

* กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ รับสมัครนักเรียนแข่งขันตอบปัญหา

- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 13 มกราคม 2561 รับสมัครจำนวน 2 ทีม ทีมละ 2 คน สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมงานครุวิชาการ ครั้งที่ 6 “การแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา” วันที่ 15-16 มกราคม 2561 รับสมัครจำนวน 3 คน (ม.1-ม.6)            ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

·       โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธนทัต เดชะกุลกำจร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ประจำปี 2561 เข้ารับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ และเข้าคาราวะนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีครูสุคนธา โต๊ะเตบ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

·       โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดนครนายก ในวันที่ 8-9 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนที่เข้าแข่งขัน คือ นายยุทธนากร  ทิพย์เทียม นายศรพระราม ซู นายวชิรญาณ์  ตั้งศิริวิชัยกุล ซึ่งมีครูทิพยาภรณ์ ทะปาละ และครูณรงค์  มาลี เป็นครูที่ปรึกษา

·       โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดค่าย Sci-Maths Junior

camp ม.2-ม.3 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

* โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 16 (TUMSO)  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยมีครูสุธาสินี เถามานกูล เป็นครูผู้ควบคุมดูแล

* โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 10 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยมีครูวรรณิภา ศรีนนท์ เป็นครูผู้ควบคุมดูแล

·       โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (IJSO)  ในวันที่ 27 มกราคม 2561 โดยมีครูสิริญญา  นินนันท์ เป็นครูผู้ควบคุมดูแล

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

·  กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3, 2/4, 2/5, 3/3, 4/3, 5/3, 5/4,6/2 ทำกิจกรรม “English-Chinese Camp” ณFountain TreeResort จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 14 - 16 มกราคม 2561

          * กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน รายการ RMUTR Chinese cup ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ ได้รับเกียตริบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

            1. นางสาววรัญญา เฉิน มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (นักเรียนในโครงการ Gifted Chinese-English)

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

·       เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เข้าแข่งขันกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครนายก ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

วันที่

สถานที่

นักเรียน

ครู

1.

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

วันที่แข่งขัน 5 ม.ค. 2561 (ลำดับที่ 2)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมห้อง สนามกีฬาในร่ม

1. นางสาวชนาภา  พากันหา
2. นางสาววรรณวิษา  คล้ายแดง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง
 

1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวดาราวดี  ชนะพันธ์
 

2.

การงานอาชีพ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

วันที่แข่งขัน 5 ม.ค. 2561 (ลำดับที่ 2)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมห้อง หน้าห้องพวงคราม

1. นางสาวชลลดา  ขำรัตน์
2. นางสาวพัชราภรณ์  บัวไถล
3. นางสาวรังสิมา  เม่นฉายา
 

1. นางสาวสายทิพย์  ทองเนียม
2. นางสาวสวิตตา  ดำสองศรี
 

3.

การงานอาชีพ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

วันที่แข่งขัน 6 ม.ค. 2561 (ลำดับที่ 2)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมห้อง โดมกลาง

1. นางสาวจีรนันท์  แสงทอง
2. นางสาวชลธิชา  ขาวผิว
3. นายอนุพงษ์  สีหะวงษ์
 

1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 

 

 

คอมพิวเตอร์

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

วันที่

สถานที่

นักเรียน

ครู

1.

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

วันที่แข่งขัน 4 ม.ค. 2561 (ลำดับที่ 2)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ห้อง B101

1. เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุดประเสริฐ
 

1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี

2.

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

วันที่แข่งขัน 5 ม.ค. 2561 (ลำดับที่ 2)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ห้อง B407

1. นางสาวณิชากร  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง
3. นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน
 

1. นายจวบ   สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา เกตุบำรุง

3.

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

วันที่แข่งขัน 4 ม.ค. 2561 (ลำดับที่ 2)

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ อาคารวิชาการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรวม

1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 

1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์

 

 

สรุปผลการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครนายก 
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

เหรียญ

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

1.

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล

1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 

2.

การงานอาชีพ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

ทอง

15

1. นางสาวจีรนันท์  แสงทอง
2. นางสาวชลธิชา  ขาวผิว
3. นายอนุพงษ์  สีหะวงษ์

1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 

การงานอาชีพ

3.

การงานอาชีพ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

ทอง

44

1. นางสาวชลลดา  ขำรัตน์
2. นางสาวพัชราภรณ์  บัวไถล
3. นางสาวรังสิมา  เม่นฉายา

1. นางสาวสายทิพย์  ทองเนียม
2. นางสาวสวิตตา  ดำสองศรี

การงานอาชีพ

4.

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

เงิน

16

1. นางสาวชนาภา  พากันหา
2. นางสาววรรณวิษา  คล้ายแดง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง

1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวดาราวดี  ชนะพันธ์

การงานอาชีพ

5.

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ทองแดง

22

1. เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุดประเสริฐ
 

1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี

คอมพิวเตอร์

6.

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

เข้าร่วม

39

1. นางสาวณิชากร  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง
3. นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน

1. นายจวบ   สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา  เกตุบำรุง

คอมพิวเตอร์

 

 

รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

เหรียญ

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

1.

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 

1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์

 

 

ข่าวกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

          * กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ยินดีต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน

1. คุณครู หทัยชนก เดชอุดม  สอนวิชานาฎศิลป์

2. คุณครู ชุลีภรณ์ คล่องแคล่ว สอนวิชาศิลปะ

 

 

 

*******************************

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode