ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศประกาศผลสอบโครงการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เรื่อง ประกาศผลสอบโครงการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ปีการศึกษา 2561

ตามที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนทดสอบโครงการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมสอบ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2561 และได้ด าเนินการสอบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วมี
รายละเอียดดังนี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode