ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศมอบหมายงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

ด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดทำเอกสารมอบหมายงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เพื่อแจกแจงรายละเอียดภาระงานของนักเรียนแต่ละระดับ (ตามรายวิชา / แผนการเรียน) ที่จัดการเรียนรู้ให้เกิดแก่นักเรียน

ในการนี้ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน สามารถเข้าถึงข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตามที่ท่านเห็นสมควร

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 

มอบหมายงาน ชั้น ม.๑ >> คลิก https://goo.gl/KxoKWp

มอบหมายงาน ชั้น ม.๒ >> คลิก https://goo.gl/EPo8wQ

มอบหมายงาน ชั้น ม.๓ >> คลิก https://goo.gl/YtJipA

มอบหมายงาน ชั้น ม.๔ >> คลิก https://goo.gl/yyt9Uk

มอบหมายงาน ชั้น ม.๕ >> คลิก https://goo.gl/5sE2rY

มอบหมายงาน ชั้น ม.๖ >> คลิก https://goo.gl/zeD53A

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode