ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวรายเดือนสิงหาคม 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

3 ส.ค. 2561     กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.3 ณ ใต้อาคาร 5

10 ส.ค. 2561   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.4 ณ ใต้อาคาร 5

17. ส.ค.  2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม. 5 ณ ใต้อาคาร 5

24 ส.ค.  2561  กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม. 6 ณ ใต้อาคาร 5

31 ส.ค. 2561   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม. 1 ณ ใต้อาคาร 5

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

·       การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  รอบที่ 2 สามารถชำระผ่าน

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2561 โดยขอรับแบบชำระเงินได้ที่ห้องงบประมาณ  และสามารถนำใบสำเนาฝากมาแลกรับใบเสร็จได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 2 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2561  ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่

1. คณิตคิดเร็ว             2. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์               3. 4 – Stars

4. A – Math              5. หมากฮอส                                  6. คณิตศิลป์

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

* กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เชิญชวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานศว.ร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ในวันพุธที่ 8  สิงหาคม  2561 ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

* กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

* ตามที่กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จำนวน 2 สนาม แข่งขัน คือ สนามแข่ง วัดโพธิ์พุฒตาล เขตบางบอน กรุงเทพฯ และสนามแข่งมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยส่งกิจกรรมเข้าร่วมประกวด 2 กิจกรรม คือ

          1. สวดมนต์ทำนองเสนาะสรภัญญะระดับ ม.ต้น จำนวน 1 ทีม ทีมละ 10 คนแข่งขันวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโพธิ์พุฒตาล เขตบางบอน กรุงเทพฯนักเรียนได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินสดจำนวน 2,000 บาทได้แก่นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ด.ญ. บุษราคัม           รอดกลาง               ม.1/7   2. ด.ญ. อัญมณี            รอดกลาง         ม.1/7

3. ด.ญ. กรนันท์           ขุนสนิท           ม.1/8   4. ด.ญ. จิราลักษณ์        หมายจริง         ม.1/8

5. ด.ญ. เจนจิรา           เทศศิริ            ม.1/8   6. ด.ญ. ปาริฉัตร          สินพานิช         ม.1/8

7. ด.ญ. ศิโรรัตน์           ดอกคำ           ม.1/8   8. ด.ญ. จันทร์ทิพย์        แย้มสารี           ม.1/10

9. ด.ญ. ภคพร             ฤกษ์ใหม่          ม.1/10 10. ด.ญ. อภิสรา          หมวกเนาว์       ม.1/10

โดยมีคุณครูชัชวาล   มณีพันธ์ ,ครูปรัชญ์   สร้อยพูลและครูชิดชนก  ร่วมชมรัตน์ เป็นผู้ฝึกซ้อม

          2. สวดมนต์ทำนองเสนาะสรภัญญะระดับ ม.ต้น จำนวน 1 ทีม ทีมละ 10 คนแข่งขันวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามแข่งขันมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนักเรียนได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาและเกียรติบัตร โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณที่ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ด.ญ. บุษราคัม           รอดกลาง               ม.1/7   2. ด.ญ. อัญมณี            รอดกลาง         ม.1/7

3. ด.ญ. กรนันท์           ขุนสนิท           ม.1/8   4. ด.ญ. จิราลักษณ์        หมายจริง         ม.1/8

5. ด.ญ. เจนจิรา           เทศศิริ            ม.1/8   6. ด.ญ. ปาริฉัตร          สินพานิช         ม.1/8

7. ด.ญ. ศิโรรัตน์           ดอกคำ           ม.1/8   8. ด.ญ. จันทร์ทิพย์        แย้มสารี           ม.1/10

9. ด.ญ. ภคพร             ฤกษ์ใหม่          ม.1/10 10. ด.ญ. อภิสรา          หมวกเนาว์       ม.1/10

โดยมีคุณครูชัชวาล   มณีพันธ์ ,ครูปรัชญ์   สร้อยพูลและครูชิดชนก  ร่วมชมรัตน์ เป็นผู้ฝึกซ้อม

          3. การแข่งขันการบรรยายธรรม ระดับ ม.ปลาย จำนวน 1 คน แข่งขันวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ สนามแข่งมณฑลพิธีท้องสนามหลวง นักเรียนได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวอังควรรณ   ปรีชื่น นักเรียนชั้น ม.5/8

          * กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ทัศนาสัญจรสังคมศึกษา ครั้งที่ 1” เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้มีชีวิต สัมผัสกลิ่นไอชาวบางกอก นักเรียนทีสนใจติดต่อสมัครได้ที่ห้องกลุ่มสาระฯ สังคมฯ จร้า...

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ó โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  การแข่งขัน POP POP BOAT ในวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561และการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Parasol wing Airplane ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)

ó โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2018ขึ้น ระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ The Hub ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

óโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5สิงหาคม 2561

óโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นำนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  เข้าร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561”ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ó โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนแข่งขันเกมจำลอง
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจและบริหารทรัพยากรภายในองค์กร ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ó โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจ้าวความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)

& กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561 จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561

& กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4(สายวิทย์) เข้าร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม“งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561”
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันดังนี้

-          การประกวด SCI SHOWประเภททีม ทีมละ 3 คน

-          การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประเภททีม ทีมละ 2คน

-          การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภททีม ทีมละ 3 คน

-          การแข่งขัน POP POP  BOAT ประเภททีม ทีมละ 5คน

-          การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ประเภทบุคคล

-          การประกวด Idol Young Science ประเภทบุคคล ชาย-หญิง

-          การแข่งขันประดิษฐ์เสื้อชูชีพ ประเภททีม ทีมละ 3 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมายอาทิเช่น การแสดงละครวิทยาศาสตร์ การฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ การจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และ Boot Game ต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

·       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน

ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งหมด 2 รายการ ได้แก่

-          9 ส.ค. 2561 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz)

-          21 ส.ค. 2561 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest)

·       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดค่ายบูรณาการด้านภาษา ณ บ้านเพชรรัตน์ โฮมสเตย์

อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในระดับชั้น ม. 2, ม. 4, ม. 5, และ ม. 6

และ ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในระดับชั้น ม. 1 และม. 3

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

1. ค่ายต้นกล้าภาษาไทย ร่วมกับค่ายรักการอ่าน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงเรียน

ศึกษานารีวิทยา และ ณ สัทธา อุทยานไทย จ.ราชบุรี, วัดขนอน จ.ราชบุรี

รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.6 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในเร็วๆ นี้)

·       วันเสาร์ที่  18  สิงหาคม  2561  เวลา  07.30 - 16.30 น.  ไปแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย

สำหรับเยาวชน  ครั้งที่  24  ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ณ โรงเรียนศึกษานารี 

ครูผู้ควบคุมทีม 1.นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ             2.นางสาวปวีณา  ยอดลี

* ผู้เข้าแข่งขัน

1.เด็กหญิงจิตรลดา  ธนะวิทย์  ม.3/2                 2.เด็กหญิงเนตรนภา  ธรรมรัตน์  ม.3/2

3.เด็กหญิงมุนิสรา  กุลสอนนาน  ม.3/2

* วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันยุวกวี ณ อาคารกีฬาเวสน์1 ศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น)ดินแดง กรุงเทพมหานคร

* วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 4 คน ได้แก่

- ด.ญ.พรสวรรค์ พรหมเมือง ม3/7           -ด.ญ.วราลี หมื่นจิตร ม.3/7

- น.ส.ธนพร จิตรจำลอง ม.4/6              - นายธนเกียรติ น้อยเหนื่อย ม.4/6

* วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแต่งกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 คน ได้แก่

- นายธนเกียรติ น้อยเหนื่อย ม.4/6                   - นางสาวปิยมาภรณ์ จันทมณี ม.4/4

- นางสาวอารียา พ่อค้า ม.4/4

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

* ผลการแข่งขัน “การประกวดการตั้งโต๊ะหมู่บูชา”ถวายเป็นพุทธบูชา  ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล “วันอาสาฬหบูชา” ณ. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยนำนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา โปรแกรม คหกรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด  โดยได้รับ”รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒”

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

          *  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

1.ฟุตบอลรายการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 2561 รอบคัดตัวแทนระดับภาคกลาง เริ่มแข่งขันวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดราชบุรี

2.ฟุตซอล บาสเก็ตบอล, วอลเล่บอล รายการกีฬา “นวลนรดิศ 128 ปี” เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

3.ฟุตซอลรายการ “BB SC FUTSAL CUP 2018” แข่งขันในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

ข่าวจากงานห้องสมุด

·       งานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๐ สิงหาคม

๒๕๖๑ห้องสมุด เวลา ๑๐.๓๐ น. การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ

๑.      การสาธิตทำดอกไม้จากกระดาษและขวดพลาสติกเหลือใช้

๒.      กิจกรรมการแข่งขัน“อ่านได้..อ่านดี..มีรางวัล”

๓.      กิจกรรมการแข่งขัน“รู้ทันข่าว...ก้าวทันโลก”

๔.      ระบายสีหัวข้อ“ห้องสมุดอนาคต...ของฉัน”

๕.      ทอกค์โชว์ หัวข้อ.......................พร้อมตอบคำถามชิงรางวัล

๖.      การออกร้านจำหน่ายหนังสือ

รายการการแข่งขัน

วันที่แข่งขัน

เวลาแข่งขัน

สถานที่แข่งขัน

ประกาศผล

๑.      การสาธิตทำดอกไม้จากกระดาษและขวดพลาสติกเหลือใช้

๒๐ ส.ค. ๖๑

๑๑.๐๐ – ๑๒.๔๐ น.

ห้องสมุด

ณ ห้องสมุด

๒.      กิจกรรมการแข่งขัน

 “อ่านได้..อ่านดี..มีรางวัล”

๒๑ ส.ค. ๖๑

๑๑.๐๐ – ๑๒.๔๐ น.

ห้องสมุด

ณ ห้องสมุด

๓.      กิจกรรมการแข่งขัน

 “รู้ทันข่าว...ก้าวทันโลก”

๒๒ ส.ค. ๖๑

๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น.

ห้องสมุด

ณ ห้องสมุด

๔.      ระบายสีหัวข้อ

“ห้องสมุดอนาคตของฉัน”

๒๓ ส.ค. ๖๑

๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น.

ห้องสมุด

ณ ห้องสมุด

๕.      ทอกค์โชว์ หัวข้อ.......................

พร้อมตอบคำถามชิงรางวัล

๒๔ ส.ค.๖๑

 

หอประชุม

 

 

*****************************

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode