ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวสารเดือนธันวาคม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

*ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ*

·       จะมีการสอบ Pre – Onet ม.3 ห้าวิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ

สังคมศึกษา ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 นักเรียน ม.3 เตรียมตัวให้พร้อม และหยุดเป็นการภายในสำหรับนักเรียนชั้น ม.2

·       ติว O net ม.6 เริ่มแล้ว อังคารแรก 1 ธันวาคม  2557 วิชาวิทยาศาสตร์ อังคารต่อไปให้ดูในตารางที่

แจกให้ สอบวันที่ 7-8 กพ.58

·       ติว O net ม.3 เริ่ม 15 ธ.ค.57 ถึงวันที่ 30 ม.ค.58 และสอบ O net วันที่  31 ม.ค.-1 ก.พ.58

·       ติว Las ม.2 และ ม.5 เริ่ม 15 ธ.ค.57 ถึงวันที่ 3 ก.พ.58 และสอบ Las ม.2และ ม.5 วันที่ 4-5 ก.พ.58

·       สอบ Las ม.1 และ ม.2 ในวันที่ 6 ก.พ.58

·       โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนชั้น ม.1 เฉพาะนักเรียนที่จำเป็นต้องพัฒนา เริ่ม 15 ธ.ค.57 เป็นต้นไป

สอนคาบ 9 ทุกวัน

·       สอบ Pre ม.1 ในวันเสาร์ที่ 17 ม.ค.58 โดยรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 5-9 และ

12 ม.ค.58 และจะประกาศผลในวันที่ 30 ม.ค.58

·       เตรียมสอบกลางภาค ในวันที่ 5-9 มกราคม  2558 ขอให้คุณครูส่งข้อสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 15-

19  ธันวาคม  2558 ที่กลุ่มบริหารวิชาการ

·       คณะกรรมการประเมินและผู้ร่วมประเมิน จะประชุมพร้อมกันเพื่อสรุปผลการประเมิน ในวันที่ 15 

ธันวาคม  2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล

·        กำหนดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันอังคารที่ 9  ธันวาคม 

2557 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

 

*ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ*

          * ขอแสดงความยินดีกับรองฯหยกฟ้า  พัฒนเจริญ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

* รองฯปรียา  พรหมศักดิ์ ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

* โรงเรียนศึกษานารีวิทยาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 – 2559 ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55-ก

 

*ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล*

·       ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อดีเด่นและพ่อครูดีเด่นทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค.57 ที่ผ่านมา

·       30 ธ.ค.57 เชิญชวนครู นักเรียน และบุคลากร ทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า

และต้อนรับปีใหม่

·       ตลอดเดือนธันวาคมนี้ เป็นวาระของวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานบุคคลและกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม ได้รับนโยบายจาก ส.พ.ฐ. ให้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนี้

-         ตั้งโต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะลงนามถวายพระพรและพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองทุกวันศุกร์

-         ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกเช้าในกิจกรรมหน้าเสาธง

-         ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และประกวดวาดภาพ

-         จัดป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจและความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

-         จัดกิจกรรมวันเฉลิม 5 ธันวาคม

-         ครู-นักเรียน ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมฯ ที่สถานีตำรวจนครบาลบางบอน

-         จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

-         จัดอยู่ค่ายพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 10-12 ธ.ค.2557

-         รณรงค์การทำความสะอาดในโรงเรียนและชุมชน 15-18 ธ.ค.2557

-         จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 19-20 ธ.ค.2557

-         ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตสาธารณะ เยี่ยมสถานสงเคราะห์

จึงขอเชิญชวนครู-นักเรียน ทุกคน ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช พ่อหลวงของเราทุกกิจกรรมด้วย

ข่าวจากกลุ่มสาระฯภาษาไทย

·       9 ธันวาคม 2557     นำนักเรียนเข้าแข่งขันต่อคำประพันธ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในงาน

วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ฝึกซ้อมโดยครูศุภมาส  ธรรมชาติ

·       10 ธันวาคม 2557 นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ราม ในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ฝึกซ้อมโดยครูศุภมาส  ธรรมชาติ

·       10 ธันวาคม 2557 ครูอรนุช  สมพงษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมงานและรับรางวัล “โรงเรียนต้นแบบ 3 ดี มี

อะไรดี ก็มาแบ่งปัน” ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปริ้นซพาเลช กทม.

·       11 ธันวาคม  2557 ครูอรนุช  สมพงษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสรุปถอดบทเรียน กิจกรรม

โรงเรียน 3 ดี เท่าทันสื่อ และเครือข่ายเยาวชนสื่อเด็กเปลี่ยนโลก ที่โรงเรียนวัดบวรมงคล แขวงบางยี่ขัน กทม.

·       14 ธันวาคม  2557 นำนักเรียนเข้าแข่งขัน การอ่านออกเสียงภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร (ท่าพระ) ในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557 ฝึกซ้อมโดยครูศุภมาส  ธรรมชาติ

*ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์*

* ขอแสดงความยินดีกับครูสมชาย  ศิริวิสูตร ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับมัธยมศึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ประจำปีการศึกษา  2557   3- 30 พฤศจิกายน ดังนี้

    1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

       1.1     ระดับม.1- 3  ได้เข้าร่วม

                 1. ด.ญ.ณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์           2. ด.ช.พรชัย  มาอ่อน     2/1

                 3.  ด.ช.รักศิลป์  ตองกลิ่น  3/1

          ครูผู้ควบคุม   1. นางสาวชุติมา  สาระกุล  2.  นางสาวอุมาลี  สุไชยชิต

        1.2    ระดับม.4-6   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  (รองชนะเลิศอันดับ 1)

               1.  นางสาวศิริภัสสร  เตชปิติกุล                  2. นายสุทธิพงษ์  ทองบ้านเกาะ  6/1

               3. นางสาวเพชรรัตน์  เลิศลิ่วตระกูล  6/2

          ครูผู้ควบคุม   นายมนต์ชัย  พรหมหิตาทร     นายสัมพันธ์  พงษ์วุฒิประพันธ์

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

        2.1  ระดับม.1- 3  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

             1.  ด.ญ.ชนม์ธีรา  บุญโต  3/1                     2. ด.ญ.ณัชชา  วิชิตนันทกุล  3/1 

             3. ด.ญ.นันท์นภัส  รัตนวิเชียร   3/1

          ครูผู้ควบคุม   นางสาวปรารถนา  สืบค้า   นางสาวอรพร  อุนากรสวัสดิ์

          2.2 ระดับม.4- 6  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

            1. นายพิสุทธิ์  สุนทรกิติ                             2.  นางสาววรรณมน  พานทอง  4/3

            3. นางสาวเพชรรัตน์  เจนถาวร  4/3

          ครูผู้ควบคุม   นายธงชัย  สุเมธพิพัธน์   นายยุทธศาสตร์  เกตุวิเศษกูล

3.การประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

       3.1     ระดับม.1- 3  ได้เข้าร่วม  รองชนะเลิศอันดับ 1

                   1. ด.ญ.ธิวาภรณ์  รุ่งพิรุณ  3/1              2. ด.ญ.นงลักษณ์  แสงทอง   3/1

                   3.  ด.ญ.นันท์นภัส  ฮุงหวน 3/1

          ครูผู้ควบคุม   1. นางนิโลบล  สระแก้ว  2.  นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์

        3.2    ระดับม.4-6   ได้รับรางวัลเหรียญทอง  (รองชนะเลิศอันดับ 1)

                    1.  นายกิตติพัฒน์  พวงทอง                 2. นายมนวัต  ชุ่มเย็น

                    3. นายรัฐมงคล  น้อยนวน  4/1

          ครูผู้ควบคุม   นายสมชาย   ศิริวิสูตร      นางสาวสิริญญา  นินนันท์

4.  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

        4.1     ระดับม.1- 3  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

                    1. นางสาวกิตติกา  เดชมาก  3/6           2. นางสาวพิชญา   นิ่มทับทิม   3/6

                   3.  นางสาววรรณพร   ยายีรัมย์  3/6

          ครูผู้ควบคุม   1. นางสาวบรรเจิด  จุมทา  2.  นางสาวอุไรพร   ปิสันเทียะ

         4.2    ระดับม.4-6   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

                    1.  นางสาวนาตยา   แก้วกัญญา  5/4      2. นายคณิติน  แสนปัญญา  5/4

                    3. นายบัณฑิต  พลแสน   5/4

          ครูผู้ควบคุม   นางสาวสกุลนา  สิงห์ขจร     นายพันศักดิ์   สายแสงจันทร์

5.  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

         5.1     ระดับม.1- 3  ได้เข้าร่วม

                    1. ด.ญ.นิสากร   พรหมประทุม  3/3        2. ด.ญ.อุไรวรรณ  ศรีฟ้า  3/3

          ครูผู้ควบคุม   1. นางนิโลบล   สระแก้ว  2.  นางสาวปรารถนา  สืบค้า

         5.2    ระดับม.4-6   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  (รองชนะเลิศอันดับ 1)

                    1.  นางสาวปุณยาพร  โง๊วสวัสดิ             2. นายสุรชาญ  เนตรจินดา

          ครูผู้ควบคุม   นายสมชาย  ศิริวิสูตร       นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์

6. การแข่งขันเครื่องบินยาง

          6.1  ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้นดิน) ม.1-3

               ม.1-3  ได้เข้าร่วม

                   1. ด.ช.ฐณัฐ์พัฒน์  จันทร์ทิพย์                2. ด.ช.ภาคิน       จุพาย

            ครูผู้ควบคุม   นายคณิน  ประสพสมบัติ

          6.2  ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3

               ม.1-3  ได้เข้าร่วม

                             1. ด.ช.การันต์  นิเวศ                         2. ด.ช.สิทธิพงษ์  อนุมอญ

          ครูผู้ควบคุม   นายธวัชชัย  ส่งเสริม

2. วันที่ 25 -26 พฤศจิกายน   2557  เข้าร่วมโครงการ Young  Ambassdor  For Chemistry ( YAC) มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 คน ครูผู้ควบคุม  2 คน คือ ครูยุทธศาสตร์  เกตุวิเศษกูล  และครูสกุลนา  สิงห์ขจร ณ อาคารจามจุรีสแควร์

3. วันที่ 15,22,29 พฤศจิกายน  และ 13 ธันวาคม 2557 นำนักเรียนชั้นม.2 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประจำปี 2557 ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดี รังสิต ครุผู้ควบคุม ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์

4. วันที่ 27  พฤศจิกายน  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ  มหาวิทยาลัย รังสิต ทีมละ 2 คน  ครุผู้ควบคุม ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์

5. วันที่ 1 ธันวาคม  2557  ครูนิโลบล  สระแก้ว  เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ TEDET ประกอบการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ณ โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพ

*ข่าวจากกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ*

·       กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สรุปผลการ

แข่งขัน ดังนี้

-         Story Telling ม.1-ม.3             เหรียญทอง                 ด.ญ.ปิยาพัชร  สุทธิกุลสมบัติ

-         Story Telling ม.4-ม.6             เหรียญทอง                 นายคณิติน  แสนปัญญา

-         การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6   เหรียญทอง             น.ส.ณัฏฐรักษ์  วัฒนาวณิชย์วุฒิ

-         การแข่งขัน Impromptu Speech ม.4-ม.6    เหรียญเงิน    น.ส.เพชรรัตน์  เจนถาวร 

-         การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น      เหรียญเงิน                 น.ส.พิมพ์ลภัส  โยวะผุย

-         การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6) เหรียญทองแดง        นายรัฐธรรมนูญ  พีชาตะนันท์

-         การแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz  เหรียญทองแดง         นายธนโชติ  ไชยสรณะ

น.ส.ปาณิชา  วีรสินธพ

               - การแข่งขันละครสั้น (SKIT)       รางวัลเหรียญทอง

          ในวันที่ 25  ธันวาคม 2557 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรม ดังนี้

1.       จัดบอร์ด Christmas  (ประกวดให้รางวัล)       2. ประกวดการ์ดวันคริสต์มาสทุกระดับชั้น

3.การประกวดแต่งกายคริสต์มาสด้วยชุดรีไซเคิล (ม.3)

ข่าวจากกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

·       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มสาระสังคมฯ 17-18

พ.ย.57 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

·       การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา วันที่ 1 พ.ย.2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศเรียงความอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

·       การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ วันที่ 30 พ.ย.57 โรงเรียนสตรีวิทยา

·       ทักษะวิชาการอินเดียศึกษา วันที่ 13 พ.ย.57 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·       ครูเข้าร่วมอบรมประวิติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง วันที่ 19-20 พ.ย.57 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล

*ข่าวจากกลุ่มสาระฯสุขสุขศึกษาและพละศึกษา*

·       กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ผลการแข่งขัน ดังนี้

1. การแข่งขันแอโรบิค ได้รางวัลเหรียญทอง

2. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น ได้รางวัลเหรียญทองแดง

3. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย ได้รางวัลเหรียญทองแดง

แบบรายงานถ้วยรางวัล กีฬาสี ปีการศึกษา 2557

1. ถ้วยชนะเลิศการแข่งขันแชร์บอลคู่พิเศษ  ได้แก่     2. ถ้วยชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ  ได้แก่

3. ถ้วยชนะเลิศฟุตบอลชาย ม.ต้น ได้แก่ สีเขียว         4. ถ้วยชนะเลิศฟุตบอลชาย ม.ปลาย   ได้แก่ สีน้ำเงิน

5. ถ้วยชนะเลิศฟุตบอลหญิง    ได้แก่ สีแดง             6. ถ้วยชนะเลิศบาสเกตบอลชาย  ได้แก่ สีเหลือง

7. ถ้วยชนะเลิศบาสเกตบอลหญิง  ได้แก่ สีแดง         8. ถ้วยชนะเลิศวอลเล่ย์บอลชาย  ได้แก่ สีน้ำเงิน

9. ถ้วยชนะเลิศวอลเล่ย์บอลหญิง  ได้แก่ สีเขียว        10. ถ้วยชนะเลิศแชร์บอลชาย    ได้แก่ สีเขียว

11. ถ้วยชนะเลิศแชร์บอลหญิง     ได้ แก่ สีเขียว       12. ถ้วยชนะเลิศเปตองชาย ม.ต้น  ได้แก่ สีเหลือง

13. ถ้วยชนะเลิศเปตองชาย ม.ปลาย ได้แก่ สีน้ำเงิน   14. ถ้วยชนะเลิศเปตองหญิง ม.ต้น  ได้แก่ สีแดง

15. ถ้วยชนะเลิศเปตองหญิง ม.ปลาย ได้แก่ สีเหลือง   17. ถ้วยชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง  ได้แก่ สีแดง

18. ถ้วยคะแนนรวมเทเบิลเทนนิสชายได้แก่สีแดง,เขียว 19. ถ้วยคะแนนรวมเทเบิลเทนนิสหญิง ได้แก่สีแดง,น้ำเงิน

20. ถ้วยคะแนนรวมแบดมินตันชาย ได้แก่ สีเขียว              21. ถ้วยคะแนนรวมแบดมินตันหญิง    ได้แก่ สีแดง

22. ถ้วยชนะเลิศกีฬากระโดดเชือกหมู่  ได้แก่ สีน้ำเงิน         23. ถ้วยชนะเลิศสปอร์ตแดนซ์ ม.ต้น    ได้แก่ สีแดง

24. ถ้วยชนะเลิศสปอร์ตแดนซ์ ม.ปลาย ได้แก่ สีเขียว          25. ถ้วยชมเชยกิจกรรมเข้าจังหวะ    ได้แก่ สีเหลือง

26. ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมเข้าจังหวะ ได้แก่ สีแดง

27. ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเข้าจังหวะ ได้แก่ สีเขียว 28. ถ้วยชนะเลิศกิจกรรมเข้าจังหวะได้แก่ สีน้ำเงิน 29. ถ้วยชมเชยกองเชียร์ ได้แก่ สีน้ำเงิน                       30. ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 กองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว 31. ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 กองเชียร์ ได้แก่ สีแดง     32. ถ้วยชนะเลิศกองเชียร์  ได้แก่ สีเหลือง  

33. ถ้วยชมเชยเชียร์ลีดเดอร์   ได้แก่ สีน้ำเงิน              34. ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 เชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ สีเขียว 35. ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 เชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ สีแดง           36. ถ้วยชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์  ได้แก่ สีเหลือง

37. ถ้วยชมเชยพาเหรด  ได้แก่ สีเขียว                     38. ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 พาเหรด ได้แก่ สีเหลือง

39. ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 พาเหรด ได้แก่ สีน้ำเงิน         40. ถ้วยชนะเลิศพาเหรด ได้แก่ สีแดง

41. ถ้วยชนะเลิศกรีฑา ม.ต้น ได้แก่ สีแดง                       42. ถ้วยชนะเลิศกรีฑา ม.ปลาย ได้แก่ สีแดง,น้ำเงิน

43. ถ้วยชนะเลิศกรีฑารวม ประจำปี 2557 ได้แก่ สีแดง       44. ถ้วยชนะเลิศกีฬารวมประจำปี 2557ได้แก่ สีแดง

45. ถ้วยรางวัลบริหารคณะสียอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ได้แก่ สีเขียว

46. ถ้วยคะแนนรวม กีฬาภายใน ประจำปี  2557 ได้แก่ สีแดง

โดย      สีแดง  ได้ 823.90  คะแนน

                   สีน้ำเงิน ได้ 805.90  คะแนน  

                   สีเขียว  ได้ 789.65   คะแนน

                   สีเหลือง ได้ 727.40  คะแนน

 

*ข่าวจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน*

·       กำหนดอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรม ม.1 วันที่ 11-12 ธ.ค.57 ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

·       กำหนดอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรม ม.2 วันที่ 10-12 ธ.ค.57 ณ ค่ายปิยะมงคล จ.ราชบุรี

·       กำหนดอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรม ม.3 วันที่ 10-12 ธ.ค.57 ณ ค่ายหัตถวุฒิแค้มป์ จ.สระบุรี

 

****************************************

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode