ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศแจ้งการเตรียมบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนเพื่อเข้าสอบ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการเข้าสอบกลางภาค ในวันที่ 5-9  มกราคม  2558 เนื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคลจะไม่ออกบัตรแทนในการเขาสอบแล้ว

จึงประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนทุกคนทราบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode