ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวสารเดือนมิถุนายน 2558

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       กลุ่มบริหารวิชาการ ยินดีต้อนรับนักเรียน Back to School ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ด้วยความยินดี

·       ธนาคารโรงเรียนอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ ขอให้นักเรียนอดทนรอคอย จะเปิดได้ในวันอังคารที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ มาฝากกันมาก ๆ นะคะ

·       กลุ่มบริหารวิชาการขอชี้แจงการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำรายวิชา (ม.๒,๓,๕,๖)

        - ครูที่ปรึกษาแจ้งรายวิชา หรือกิจกรรมที่ไม่ผ่าน ให้นักเรียนทราบ

        - ให้นักเรียนใช้บัตรสอบแก้ตัวและใบเรียนซ้ำรายวิชาของภาคเรียนที่ผ่านมา (แจกให้แล้ว ใช้ของเดิม) ให้ใช้เอกสารดังนี้

        - ไม่ผ่านรายวิชาของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ใช้บัตรสอบแก้ตัว โดยทำ

                             เครื่องหมาย / ในช่องกรณีพิเศษ

       - ไม่ผ่านรายวิชาของภาคเรียนอื่น ๆ ที่ผ่านมา ใช้ใบเรียนซ้ำรายวิชา

       - นักเรียนติดต่อรับงานที่ครูผู้สอนโดยตรง แล้วดำเนินการส่งงานตามที่ครูผู้สอนกำหนดไว้

        - ให้นักเรียนดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘

        - เอกสารใดหรือไม่มีหรือสูญหาย ให้รับเพิ่มที่ห้องวิชาการ

        - ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๘ (ถ้าผ่านก่อนกำหนดให้ส่งผลก่อนได้)

·         เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ ๓๑  พ.ค. ๕๘ และสิ้นสุดวันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ย. ๕๘

·         นักเรียนชั้น ม.๑ ที่เรียนเพิ่มเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา จะเริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ ๘ มิ.ย. ๕๘ จะมีจดหมายแจ้งผู้ปกครองอีกครั้ง

·        โครงการติวสู่มหาวิทยาลัยระดับชั้น ม.๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๘ จนถึงวันที่ ๑๘ ก.ย. ๕๘ ขอให้นักเรียนชั้น ม.๖ ทุกคนเข้าร่วมโครงการเพื่ออนาคตที่สดใส

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

·       กำหนดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑  มิ.ย. ๕๘ โดยแบ่งเป็น ๓ รอบ

ณ หอประชุม

·       ค่ายคุณธรรม “วัยใส ใส่ใจธรรม” ระดับชั้น ม. ๑ วันที่ ๑๕-๑๗ มิ.ย. ๕๘ และ ม.๔ วันที่ ๑๗-๑๙ มิ.ย. ๕๘ ณ วัดเขานกกระจิบ จังหวัดราชบุรี

·       เดือนมิถุนายน เป็นช่วงเวลาที่ครูที่ปรึกษาจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอให้นักเรียนได้เตรียมตัวให้พร้อมด้วย

·       กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น

-          การเดินรณรงค์            -ตอบคำถามชิงรางวัล               -ประกวดวาดภาพ

-          กีฬาไทย                   -ฟุตบอล ยิงจุดโทษ

ข่าวจากกลุ่มบริหารทั่วไป

·       ขอแสดงความยินดีกับรองฯ สมบูรณ์  สาลีพันธ์ ที่สอบได้ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายนนี้

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

·       นายธนทัต  เดชะกุลกัมจร ติด ๑ ใน ๔๐ จากผู้เข้าแข่งขัน ๕๗๘ คน ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

ทั่วประเทศในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้า

·       ขอเอาใจช่วยคุณครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ครูเชาวลิตร  จันทรเนตร, ครูสุขกมล  จันทรเนตร,ครูโยแมน  อิ่มถวิล, ครูนัฐพล  อินแพง ที่สมัครเรียนปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงและยังต้องผ่านด่านสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๗-๒๘ มิ.ย. ๕๘

 

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

·       กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศได้ จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น มาสมัคร ดังนี้

-          การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) สมัครได้วันที่ ๒-๕ มิ.ย. ๕๘ ม.ต้นแข่งขัน วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘,ม.ปลาย แข่งขันวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘

-          แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) วันที่ ๒๓-๒๕ มิ.ย. ๕๘

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

·       วันศุกร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะจัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่”

- มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย อาทิ การโต้วาที,การคัดลายมือ,การอ่านทำนองเสนาะ,การเปิดพจนานุกรม,การแต่งคำประพันธ์,การระบายสีและอื่น ๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๘ เป็นต้นไป และในวันงานจะมีการจัดกิจกรรมบนเวทีด้วย

·       ๙ มิ.ย. ๕๘ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ในงานวันอัฏฐมราชานุสรณ์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้

๑. น.ส.ญาดาวดี  ใจประสพ ม.๔/๓                  ๒. น.ส.ภคมน  ลิ้มสุวรรณ  ม.๕/๕

      ๓.นายธนาธิป  สายจำปา  ม.๕/๗

ข่าวจากงานห้องสมุด

-          นักเรียนชั้นม.๑ และม.๔ ทุกคน สามารถยืมหนังสือห้องสมุดได้แล้ว

-          ขอให้นักเรียนจำเลขประจำตัว ๕ หลัก แล้วมาทำการยืมหนังสือได้ที่ห้องสมุดได้ ตั้งแต่วันที่ ๘  มิถุนายน  ๕๘ เป็นต้นไป

-          นักเรียน ม.ต้น ยืมหนังสือได้ครั้งละ   ๒ เล่ม   เป็นเวลา  ๗ วัน

-          นักเรียน ม.ปลาย ยืมหนังสือได้ครั้งละ ๓ เล่ม   เป็นเวลา  ๗ วัน

-          ยืมสื่อ ซีดีได้ครั้งละ  ๒ แผ่น  เป็นเวลา  ๓ วัน

-          หากนักเรียนคืนหนังสือเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับวันละ ๑ บาท/1เล่ม

-          หากนักเรียนคืนซีดี เกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับวันละ ๕ บาท/๑ แผ่น

-          ส่วนนักเรียน ม.๒,๓,๕,๖ ยืม-คืนหนังสือได้ตามปกติ

-          และนักเรียนที่ยืมหนังสือเกินกำหนด สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ห้องสมุด

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

● ขอต้อนรับครูใหม่สู่กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

  ๑. นางสาวอณิยา อุดล สอนระดับชั้น ม.๑,ม.๕           ๒.นางสาวณัฐญากุล ประยูรชาญ สอนระดับชั้น ม.๑

              ๓. นายกรกฎ ทวีทรัพย์ สอนระดับชั้น ม.๓

● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการติว ม.๖ ก่อนสอบ O–net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

● เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๕๘ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันบรรยายธรรม ชิงโล่รางวัลอธิบดีกรมการศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

- นางสาวกฤติยาณี ฉัตรพิพัฒนผล ม.๖/๒ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท

- เด็กหญิงวันวลี ปรีชื่น ม.๓/๓ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัล ๕๐๐ บาท

- นางสาวนรากร นิแพง ม.๕/๓ ได้รางวัลชมเชยอันดับ ๓ พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐บาท

● เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันบรรยายธรรม ชิงโล่รางวัลนายกรัฐมนตรีฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

- เด็กหญิงวันวลี ปรีชื่น ม.๓/๓ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมโล่รางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีและเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

- นางสาวกฤติยาณี ฉัตรพิพัฒนผล ม.๖/๒ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมโล่รางวัลจากท่านรองนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัล ๒,๕๐๐บาท

- นางสาวนรากร นิแพง ม.๕/๓ ได้รางวัลชมเชยอันดับ ๓ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

●วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันบรรยายธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี     ๒๕๕๘ ชิงถ้วยอธิบดีกรมการศาสนา

●วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๘ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อเทพนิมิต ณ เวทีสะท้อนธรรม ของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ในพระบรมชินูปถัมภ์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

·    ยินดีต้อนรับ ครูสุมาลี  มณีลาภ, ครูจารุมน   จำรัสสิริภัค  และครู LYN  E. Aquisar ครูกิตตินันท์   สกุนินนท์  ครูณัฐชยา  จันทร์พินิจ     ครูจรีนันท์  มณีรัตน์

·    วันที่  ๒๙  พ.ค. ๕๘  ครูสมชาย  ศิริวิสูตร และครูกิตตินันท์   สกุนินนท์ พานักเรียน จำนวน  ๑๒  คน เข้าร่วมชมนิทรรศการ “เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ๒๐๑๕  (CPE  HELLOWORLD@ KMUTT 2015)”  ภาควิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

·       วันที่  ๒๗ พ.ค. ๕๘ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๘ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้า  ดังนี้

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน   ๒  คน

          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  ๒๖   คน           

           ครูผู้ควบคุม  ครูธงชัย   สุเมธพิพัธน์

 

 

**********************************************

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode