ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 

ระดับชั้น

รับสมัคร

สอบ

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

จำนวนรับสมัคร

(คน)

ห้องเรียนพิเศษ ม.1

- Gifted วิทย์-คณิต

- EP วิทย์-คณิต

- EP อังกฤษ-จีนกลาง

20-24 ก.พ. 59

5 มี.ค. 59

10 มี.ค. 59

10 มี.ค. 59

19 มี.ค. 59

ทั้งหมด 5 ห้อง จำนวน 180 คน แยกเป็น

- Gifted วิทย์-คณิต  3 ห้อง จำนวน 108 คน

- EP วิทย์-คณิต  1 ห้อง จำนวน 36 คน

- EP อังกฤษ-จีนกลาง 1 ห้อง จำนวน 36 คน

ห้องเรียนพิเศษ ม.4

- Gifted STEM

- Gifted วิทย์-คณิต

- EP วิทย์-คณิต

- EP อังกฤษ-จีนกลาง

20-24 ก.พ. 59

6 มี.ค. 59

11 มี.ค. 59

11 มี.ค. 59

19 มี.ค. 59

ทั้งหมด 5 ห้อง จำนวน 180 คน แยกเป็น

- Gifted STEM  2 ห้อง จำนวน 72 คน

- Gifted วิทย์-คณิต  1 ห้อง จำนวน 36 คน

- EP วิทย์-คณิต  1 ห้อง จำนวน 36 คน

- EP อังกฤษ-จีนกลาง 1 ห้อง จำนวน 36 คน

ห้องเรียนปกติ ม.1

-ความสามารถพิเศษ

 ด้านโยธวาทิต นาฏศิลป์   

 ดนตรีไทย วาดภาพ ฟุตซอล

-สอบคัดเลือก

-เงื่อนไขพิเศษ

 

20-21 มี.ค. 59

 

 

20-24 มี.ค. 59

20-24 มี.ค. 59

 

23 มี.ค. 59

 

 

26 มี.ค. 59

-

 

25 มี.ค. 59

 

 

2 เม.ย. 59

2 เม.ย. 59

 

25 มี.ค. 59

 

 

2 เม.ย. 59

2 เม.ย. 59

 

9 เม.ย. 59

 

 

9 เม.ย. 59

9 เม.ย. 59

ทั้งหมด 7 ห้อง จำนวน 378 คน แยกเป็น

-สอบคัดเลือก จำนวน 280 คน

 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการต่อนักเรียนทั่วไป

 ใช้สัดส่วน 40:60 คิดเป็น 112 คน:168 คน

-ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ 

  จำนวน 98 คน

ห้องเรียนปกติ ม.4

-สอบคัดเลือก

-เงื่อนไขพิเศษ

-นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม

 

20-24 มี.ค. 59

20-24 มี.ค. 59

 

27 มี.ค. 59

-

 

3 เม.ย. 59

3 เม.ย. 59

 

3 เม.ย. 59

3 เม.ย. 59

31 มี.ค. 59

 

10 เม.ย. 59

10 เม.ย. 59

10 เม.ย. 59

 

ทั้งหมด 6 ห้อง จำนวน 297 คน แยกเป็น

-สอบคัดเลือก จำนวน 90 คน

-เงื่อนไขพิเศษ  จำนวน 30 คน

  (โรงเรียนสหกิจ 14 คน และอื่นๆ 16 คน)

-นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม จำนวน 177 คน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode