ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

1.  นายสุธน      เรืองเดช              ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2.  พ.ต.ท.ประเสริฐ   พรหมจันทร์    ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3.  นายวิชาญ      เรืองกลั่น           ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4.  นายประวิทย์    สระแก้ว           ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5.  นายสมชาย       เชื่อมสุข         ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6.  นายพล      กันสิงห์                ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7.  นางสาวพิทยา     ศรีขมนิ่ม       ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8.  นายสัมพันธ์    คำแป้น            ผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
9.  นางจรัสแสง    ทองปลิว          ผู้แทนครูกรรมการ
10.นายปราโมทย์     จันทร์พิมพ์    ผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
11.นายมานพ     มารุ่งเรือง         ผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
12.พระมหา ดร. อรุณ ธมมสาโร    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
13.พระชัยวัฒน์   ถิรคุโณ            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
14.นายณรงค์ศักดิ์    ม่วงศิริ        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
15.ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา    กรรมการและเลขานุการ

heartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheart

กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode