ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศสถิตินักเรียน


 

 

ข้อมููลนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 

ระดับชั้น

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

มัธยมศึกษาตอนต้น

745

892

1,637

มัธยมศึกษาตอนปลาย

409

807

1.216

รวม(คน)

1,154

1,699

2,853

 

กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode