ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศสถิตินักเรียน


 

 

ข้อมููลนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 

ระดับชั้น

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

มัธยมศึกษาตอนต้น

745

892

1,637

มัธยมศึกษาตอนปลาย

409

807

1.216

รวม(คน)

1,154

1,699

2,853

 

กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode