ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศคณะกรรมการนักเรียน


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา  ปี ๒๕๕๖

 

 

นางสาวชัชศจี อุปการดี
ประธานนักเรียน

 

นางสาวมนีชา  มีสิทธิ์
รองประธานนักเรียนคนที่1 ฝ่ายโครงการ

 

นางสาวณัฐวดี   นิตย์พันธ์
รองประธานนักเรียนคนที่2 ฝ่ายกิจกรรม

นางสาวช่อฉัตร ชูชาติ
ประชาสัมพันธ์

 

นายอัครพนธ์ ฉิมกุล
ฝ่ายวิชาการ

 

กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode