ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศปรัชญาโรงเรียน


ปรัชญาโรงเรียน

ธมฺโม จ ปญฺญา จ เสฏฐา ปณฺฑิตา วทนฺติ

คุณธรรมและปัญญา เป็นสิ่งประเสริฐสุด

คุณธรรม เป็นสิ่งนำบุคคลไปสู่ความสุข ทำให้บุคคลมีคุณค่า

ปัญญา เป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา นำบุคคลไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธธรรมนาถนิมิต

 

ธงประจำโรงเรียน

ประกอบด้วยผ้า 2 สี คือสีฟ้า และสีม่วง กลางผืนมีเครื่องหมายประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาลดุจดั่งท้องฟ้า ความเกรียงไกร

สีม่วง หมายถึง ความเด่นชัด ล้ำเลิศ ความเป็นอัจฉริยะ

ฟ้า-ม่วง หมายถึง สถาบันแห่งนี้แวดล้อมด้วยสีฟ้าครามเจิดจ้าด้วยแสงอาทิตย์ที่แผ่รังสีรุ่งอันเด่นชัด ด้วยแสงสีม่วงเปรียบด้วยความรุ่งโรจน์แห่งความเป็นอัจฉริยะ มีความเข้มแข็งเด่นชัด เป็นเอกลักษณ์แห่ง "ศึกษานารีวิทยา"

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

ซุ้มเรือนแก้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองแห่งพุทธปัญญา อันประกอบด้วยคุณธรรม

เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แห่งการศึกษา ผู้ใฝ่หาความรู้

ศ.ว.ในรัศมีวงกลม หมายถึงความกลมเกลียวสามัคคีของชาวศึกษานารีวิทยา

เครื่องหมายประจำโรงเรียน จึงมีความหมายว่า "ชาวศึกษานารีวิทยา ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ปัญญา สามัคคี กลมเกลียว"

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

หมั่นศึกษา พลานามัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นอินทนิล

วันสถาปนาโรงเรียน

๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑

 

สถานที่ตั้งโรงเรียน

1122 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 02-450-3501-4 โทรสาร 02-892-3905

กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode